Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

fredag 30 januari 2015

Alvernas Styre

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1 Ankomsten
Kapitel 2 Motståndet – första vågen
Kapitel 3 Motståndet – andra vågen
Kapitel 4 Katastroftider
Kapitel 5 Krigstider
Kapitel 6 Civilisationens gryning
Kapitel 7 Den nya tiden
Kapitel 8 Den nya människan
Kapitel 9 Planens fullbordan
Kapitel 10 Planens slutfas
Kapitel 11 Födelsen
Kapitel 12 Besökarna

Vette och Leprikon, två av de allra första. 
Kapitel 1 Ankomsten
För en 500.000 år sedan anlände de första av alvätt till Lilladalen. De bosatte sig på en plats som i nutid kallas Ingistad. Namnet kommer från en av alvernas gudar, som de säger skapade världen. De första som kom hit var fem män – Leprikon den gröne, Vette den röde och Messias den vite, den fjärde som var Kronos eller Fader Tid, som han senare kom att kallas, samt Tomtenissen, nuförtiden kallad Jultomten. Det kom även en kvinna med dem, som var hustru till den femte mannen – Tomtenissan, eller Tomtemor. 

Deras syfte att komma var för att skapa en värld där de kunde vara mäktigare än i deras oändliga, odödliga hemvärld. Bland människorna, som de omgjorde till lydiga undersåtar, kunde de glänsa med sina långa liv, även om de efter alla hundratusentals år kom att förlora sin ungdom och livsglöd, som för evigt varit deras i hemvärlden. Men ingen kan vara gud där alla är gudar. Det första de gjorde var att anlägga en rund fästning, där än idag den gamla fästningen ligger. Den fick en källarhåla och några våningar ovan mark så att alla kunde få rum. Denna första fästning finns kvar som den äldsta delen av den numer hela 500 gånger ombyggda, tillbyggda, reparerade och restaurerade fästningen. För var tusende år har den högste av alla mörkalver, som är de som mest traktar efter världslig makt, kommit hit till Ingistad för att se de sexs verk. Denne högste är Feius. Varje gång har han endast stannat i hundra år, innan han återvänt till alvernas rike. Tillräcklig tid för att göra fästningen som ny igen och hinna styra upp vart människovärlden är på väg.

Även om både Leprikon och Vette är riktiga mörkalver, så hade alltid Tomtenissarna ett alltför gott öga till människorna för att vara sant mörka. De kom att lära dem fröjden av att både få och att ge genom att införa glädjefulla högtider. Då de även lärde människorna ha-ighet och begär var de mitt emellan mörker och ljus, så de kallades gråalver. Hos dem levde också en annan gråalv som styrde årets gång – Kronos. Vette den röde styrde över alla av kött och blod i världen, medan hans vän Leprikon den gröne regerade strängt över allt som jorden gav av sten och gröda. Ondast av dem två var Leprikon, som tärde på jorden och krävde allt mer av material och föda ur henne. Hans krav var så stränga att den en gång så grönskande världen börjat utarmas och dö efter alla årtusenden av plundring. Men även den till synes snällare Vette plågade människor och djur med arbete och vedermödor.

Godast av alla sex var Messias, som bodde högst i fästningens torn och vakade över allt levande på jorden. Han var aldrig mörkeralv, utan följde med för att balansera de energier de andra tillförde den här världen. Hans natur var som grönalvernas, som alltid haft ett starkt band till Skaparen av allt liv och därför alltid respekterar skapelsen. Trots att han var på ljusets sida sen först han kom hit, så är han ändå inte av det yttersta ljuset. Därför har han tvingats se livet lida, förintas och återfödas i den cirkel som har blivit denna världs gång.

Feius med en ond häxa, en vampyr och hans Elfin.
Kapitel 2 Motståndet - första vågen
Efter 450.000 år av detta styre kom så den högste av gråalverna hit för att komma tillrätta med ett stort problem, nämligen de många märkliga människoliknande monster som plågade världen. Det fanns nu gott om vampyrer, varulvar och odöda och deras mängd hotade att helt utrota den ursprungliga människan. Lothiens uppgift var att stärka människornas förmåga att stå emot deras attacker och att hitta bot mot det som gick att bota. Han uppförde också Borgen för första gången då för 50.000 år sedan. Allt sedan dess har han återkommit till Ingistad vart 500 år och stannat 50 år varje gång. Tiden där ägnade han sig åt att bygga vidare på sin borg och se över att djuren och människorna inte led för hårt.

Bundsförvanter i Lothiens arbete hade han främst Kronor och Tomtarna, som mer än gärna såg att världen inte förgicks i mörker och död. Speciellt för Messias var Lothiens ankomst ett hopp i mörkret, varför han och de andra tre assisterade Lothien i hans arbete. Som tack lät Lothien redan vid själva nybygget av Borgen uppföra två runda torn – ett till nissarna och Kronos och ett till Messias och Lothien själv. Varje torn hade då som nu flera våningar och en källare. Han byggde också en länga mellan tornen, som blev deras första verkstad. Redan vid den här tiden hade åldrandet tärt på de först anlända alverna och deras hår hade grånat. Mest märktes det på mörkalverna, men till och med gode Messias såg gråa hår i sitt röda hårsvall.

Kvar i fästningen, som nu hade höga skyddsmurrar, bodde fortfarande Vette och Leprikon, även när Feius var frånvarande. De hade inte mycket på ytan, men under låg långa källarvalv med mörka kryptor. Det var ur dessa hålor som skendöda, vampyrer och vildsinta vargmänniskor fick sin form.

Klostret med Feius fästning bakom och Lothien borgen till höger.
Kapitel 3 Motståndet - andra vågen
När så tiden skyndat hade ytterligare 45.000 år förflutit. Människorna fanns nu över hela världen och hade både hunnit förökas och nästan förintas flera gånger i ett böljande fram och åter mellan liv och död; gott och ont. Det var då som ledaren – den högste – av alla grönalver kom. Efter årtusenden av slit för att balansera världen helt ensam på den goda sidan behövde Messias mer kraft. Från sitt torn i Lothien Borgen hade han spritt sitt ljus, bara för att se det dränkas i allt mörker som nu enkom kröp ur hålorna i Feius Fästning. Även om Leprikon och Vette också blivit trötta av världen så var deras sida ännu starkare och förruttnelse och död spred sig lättare än pånyttfödelse och liv. Det var vid den här tiden som de stora öknarna började bli ett stort problem för Messias livsgärning. Ödeländer nästan utan något liv sågs sprida sig på än fler ställen i världen.

Det var då för 5.000 år sedan som Elfar kom och byggde de tre tornen under loppet av 10 år. Det var det första han uppförde av det som sedermera kom att bli känt som Elfars Slott. Han hade också med sig trädgårdsalver, som var en människoliknande varelse som livnärde sig likt växter på vatten och solsken. Deras syfte var att sköta ängar och marker med näring och omvårdnad så att mångfalden bevarades och multiplicerades.

Till sin hjälp hade Elfar förstås Messias, som fick bostad högst upp i det norra tornet, varifrån han kunde se ut över borgen och skymta fästningen i bakgrunden. I det södra tornet kom så småningom Messias dotter Pisces att flytta in. Hon hade en gång följt med Elfar på hans turer tillbaka till människovärlden, vilken han färdades tillbaka till var hundrade år för att alltid stanna i 10 år och bygga på sitt slott och se över allt gott i världens fortgång. Det var för 2.00 år sedan Pisces kom för att hjälpa sin far. Hon fick bo i det södra tornet, medan Elfar alltid bodde i det stora mitt-tornet. Under tornen låg en källare med bad, som fick sitt vatten från en naturlig källa. Direkt över badet byggdes det stora tornet och efter hand hela slottet, med vingar och flera våningar, fast de kom till långt senare. Elfar lät också uppföra vackra trädgårdar för första gången i världen.

Döden på Feius fästning.
Kapitel 4 Katastroftider
Vid den här tiden hade borgen vuxit från sina två torn och en länga till en omgärdad borggård med längor nästan helt runt. Källaren hade byggts ut och var så stor som den är än idag med rum att söka skydd i under orostider och naturkatastrofer. För den obalans som rått hade fått jorden att skaka, frysa, storma och himmelens kroppar hade försökt bränna, förgifta. Allt för att fördriva det onda från den här världen. Det hade varit torka och floder utan like, men ingenting kunde få mörkalverna att lämna denna möjlighet åt sitt öde. 

I fästningen hade man många hundra gånger helt fått bygga upp allt från grunden. Numer låg den bakom både skyddsmurar och vallgrav. Där fanns ett stort stall och vaktposter i alla hörn. Huset i mitten var ännu inte byggt, utan där låg en stor gård för Feius arméer att träna och exercera. Vid den tiden Lothien först kom hit hade Feius redan varit här 449 gånger och i sammanlagt 44.900 år. Nu när Elfar kom hade Feius varit på jorden 494 gånger, som blir 49.400 år. Lothien hade då varit här bara 220 gånger och i sammanlagt 11.000 år, så balansen hade ännu inte till fullo uppnåtts även om det sen Lothiens ankomst något börjat lugna sig med istider och katastrofer.

En annan som kom att bo med Leprikon och Vette bara för 12.000 år sedan var en alv som förvisats från alvvärlden genom sin fruktansvärda ondska. Hon var sen födsel av rent vampyrblod – en gen som många alver bär på, men som få ger uttryck för. Som vampyr i människovärlden behövde hon inte bekymra sig om att någonsin åldras och dö. Hennes namn är Leonora och hon kom med den störta katastrof som hänt på senare år. När hon anlände rämnade själva jordens yta, berg steg och dalar skapades. Det var tiden för malströmmen, den stora floden, som legender berättat om sedan dess. Så stor var hennes ondska att nästan världen förgicks. Hon kom att bli mästarinna åt både Vette och Leprikon, men det var Leprikon som hyste det starkaste begäret till henne.

Leonora bodde länge i det innersta av fästningens kryptor och därifrån sipprade ett ondskefullare mörker än någonsin. Trots alla försök av Lothien att sprida sina botemedel mot vampyrism, en gen som mörkalverna spritt bland människorna då de var lätta offer för den och inte kunde motstå att ge uttryck för den, så fick han se sitt arbete grusat efter Leonoras ankomst. Däremot fick han bukt med varulvarna och kom att bli vän med många, både av vargtyp och människosort. Det enda Lothien inte kunde bota var de skendöda, som endast i döden kunde få ro.

Porten in till Lothien Borgen.

Kapitel 5 Krigstider
Med Elfar kom en ny era och hoppet återvände till Lilladalen och dess värld. Hans växtalver spred sina pollen för vinden och många människor omvandlades till plantor, då de även för detta var väldigt mottagliga. Därför såg Elfar att han måste erbjuda dem en kur, ifall de inte önskade förbli växter. En annan kur Elfar tog fram var mot magiska färdigheter, såsom alla alver brukade erhålla efter sin initiering i ungdomen. Alla alver har dock inte önskat få magin eller till och med ångrat sig, när de förstått vad denna kunskap innebär för ansvar. Så Elfar tog fram en bot och erbjöd den fritt till alla som vill bli av med dessa färdigheter. Lite kunde han ana att med tiden kom alla med magikunskap att ses som onda häxor av människorna och under början av hans femte årtusende här såg han många anklagas för häxeri och brännas på bål. De flesta helt oskyldigt och flera som sen länge avsagt sig sin magi och druckit Elfars brygd, varför de inte längre kunde försvara sig från mobben. 

Sen Elfar kom första gången till jorden har han regelbundet återvänt en gång per hundrade år. Han stannar dock aldrig längre än 10 år och hinner då bygga ut sitt slott, återuppbygga sådant som raserats och ändå se över att balansen mellan liv och död inte går helt över styr. Genom sina visiter har han någorlunda lyckats förhindra de destruktiva energier som allt starkare pyr ut ifrån fästningen och ett allt ökande antal andra mörkerinfesterade platser i Lilladalens värld. För att slippa ifrån Elfars ljus lät Leonora bygga ett litet slott till sig och sina gamla uralver Leprikon och Vette ute på en öde ö. Det uppfördes där redan i antiken för 3.000 år sedan med två små torn och en mörk källarhåla åt Leonora. Sen dess bodde ingen i Fästningen, utom när Feius besökte den i hundra år var tusende år. Därför var förfallet stort mellan hans besök och han måste varje gång bygga upp både byggnader som sin dödliga armé av legosoldater.

För människorna har detta betytt att de styrts ifrån en ö i 3.000 år av makter de inte kan se, men ana av det mörker som läggs över världen. Var tusende år har de haft ett hundra år av krig och död med arméer av mordiska slaktare som arbetat åt en skoningslös herre. Lika plötsligt som de stora krigen och imperierna uppkommit har de sedan fallit i bitar och avtagit efter Feius lämnat världen och styret av den till de tre på ön.

Varje gång Feius rest till världen under de sista 50.000 åren har även hans forntida vän Lothien rest hit. Om Feius någonsin haft en god sida så heter den sidan Lothien. Under de första 50 åren av Feius terrorvälde på jorden har alltid Lothien varit där med sin egen armé av trogna riddare och vapenbröder för att stoppa Feius totalförstörelse av allt gott i världen. Under dessa 50 år har därför krigen varit korta, om än många, då människorna genom Lothien kunnat organisera ett motstånd mot total underkastelse. När sen Lothien återvänt till alvriket har så de fruktansvärda krigen börjat och människan helt underkuvats. För utan Lothiens list och magi kunde inte Kronos och nissarna upprätthålla den ordning och disciplin som ett motstånd mot ondskans härskaror krävde. Deras lott blev att lära människorna att härda ut tills Lothien återvände och utan Feius i 50 år kunde återställa ordningen i världen. En väntan som tog 400 år efter Feius avtåg, vilket var år av stor möda och lite hopp.

Elfar i sin blomsterbutik på slottet.
Kapitel 6 Civilisationens gryning
När sedan Elfar lät sig övertalas av både sin gode vän Lothien, som såg upp till Elfar för hans rena godhet och höga moral, och av sin gamla vän från urtiden – Messias – att komma till människornas värld med sitt ljus så började varje besök av Feius i världen också med 10 år av Elfars närvaro. Detta försvårade Feius planer än mer då Elfar lyckades balansera världen så att under dessa år krigen blev mycket lindrigare och vetandet bland människorna allt större. Människorna började bygga odlingsanläggningar och städer, broar och vägar – inte för att frakta råvaror åt Feius, utan för sin egen skull. Detta förargade mörkalverna mäkta och så snart Elfar gett sig iväg med sina ljusriddare, som skyddat världen, gjorde Feius folk sitt bästa att ruinera allt människorna byggt upp åt sig själva. Lothiens motstånd under de resterande 40 åren blev grunden för många stora krig under de följande årtusendena. Efter Feius avrest återvände så Elfar på en gång och hjälpte i 10 år människorna att återuppbygga världen.

Elfars täta besök i världen gjorde att människorna började frodas. Åkrar och trädgårdar frodades. Lothien kom visserligen hit var femhundrade år och fick djurlivet att multipliceras och berikas, då hans hjärta låg i de stora vildmarkerna och skogarna, men Elfar kom i 10 år var hundrade år, vilket gav honom gott om möjlighet att hålla ögon på det arbete hans följeslagare utförde. De flesta folk i Lilladalen var likt Lothien, både onda och goda, och endast en liten minoritet var mest onda, lika många som var likt Elfar mest goda. Därför hade alltid människorna i sig själva levt på jorden i balans – det ända tills alverna anlände för 500.000 år sedan.

Sen Elfar började komma hade hoppet om att återse denna balans återvänt. Den nya värld han skapade såg många alver anlända och avresa, liksom det gjort sen urminnes tider. Den här sagan handlar dock om de som än idag styr och ställer med världens gång, så även om det funnits mången annan influens genom tiden har de inte mycket plats i denna krönika. Ändå kan det berättas att före Leonoras katastrofala ankomst hade andra alver dykt upp med olika påverkan på världen. För 14.000 år sedan var det den milda Columbina, som var en gråalv, men hennes försök att hjälpa Lothien misslyckades och hon återvände till alvvärlden när Piscies kom. Innan dess var det Liberia som kom för 16.000 år sedan till Lothiens sida tills hon blev förförd av Feius och gick över till den mörka sidan och till slut dog av sorg, när han övergav henne för 12.000 år sedan.

Världen har också sett många komma efter Leonora, men deras berättelser är alltför långa att dra i sin helhet. För 10.000 år sedan kom den första grönalven sen Messias hit. Det var Unicorna, den renhjärtade. Hon levde med Messias fram till hon skulle föda deras barn, då hon återvände hem och födde Messias dotter Piscies. Ensam fostrade hon upp deras dotter under 2.000 år av jordtid – fram till Piscies kallades till sin far, som en ung vuxen kvinna. 

För 8.000 år sedan anlände gråalven Pillaria, som var syster till Columbina. Hon lämnade den här världen samtidigt som systern, när Piscies anlände med sitt rena ljus. En annan alv kom hit för 6.000 år sedan, tusen år innan Elfars första ankomst. Det var en annan gråalv vid namn Taurus, som liksom alla gråalver gillade jakt, vildmarker och kampsporter. Med honom uppkom den stora tjurdyrkan, som sedan dess återfinns över hela världen. Mycket av dagens sporter har vi honom att tacka för, liksom han som kom efter Elfar, för 4.000 år sedan. Det var mörkalvernas bäste kämpe Arius, som trots sitt namn inte var av ljuset, utan den förrädiska eld som mörkalverna funnit i jordens inre och som de livnär sig av. 

Arius var den som införde alla blodssporter och kämparspel till döds. Han blev hjälten för världen under årtusendena som följde och Feius och mörkrets tjänare använde sig listigt av hans positiva image för att förföra massorna till det falska ljuset.

Vad världen inte fick reda på, annat än genom symboliska myter, var att det var Arius som mördat Taurus på ett fegt och vanärande manér. Men då det är vinnaren som skriver historien fick aldrig Lilladalens invånare veta hur detta gick till eller ens att det hänt. I deras ögon försvann bara Taurus och övergav dem. Många gick därför över till att dyrka den nya hjälten Arius. 

Sanningen är alltså att Taurus mördades och det redan för 3.000 år sedan, samtidigt som Leonora gick under jord med sina mörkrets tjänare ute på ön Illes. Alla försök av Lothien att få klarhet runt skeendet fördunklades av lögner och dubbelspel av de många tjänare mörkret har i människornas värld. Endast Elfar kunde se genom förvirrelsens dimmor och det är han som tecknat ner sanningen med hjälp av Messias klarsyn. Få är dock de människor som kan förstå att deras syn är av sanning, då få av människorna har ett tillräckligt rent sinne.

Messias försöker omvända några av människorna.
Kapitel 7 Den nya tiden
När Piscies anlände kom Messias fram ur sitt torn och började hjälpa och hela människorna. Hans arbete kan sägas äntligen få kraft och mening i och med att hennes ljus kom till världen. Redan vid sin ankomst var Piscies havande med sin son. Det sägs att ”fadern” är själve Skaparen och att barnet inte avlats på vanligt sätt, utan med det ljusinflöde som alstrar liv ur ingenting, som bara Skaparen kan. För Skaparen är varken kvinna eller man, utan allt.

Nyligen födde Piscies detta barn och gav honom det namn Skaparen valt – Aquarius. Med honom sägs en helt ny värld födas i total motsats till den värld Leonoras ankomst föranledde. Det första som hände efter Piscies fött var att Arius skrämdes att lämna världen. För alla hjältesagor till trots var och är Arius ett fegt kräk, som bara tänker på sitt eget. Det andra som hände var att alla ledare över alverna återvände för gott till världen. Det skedde alldeles nyligen för bara 10 år sedan och ingen av dem har lämnat världen sedan dess, för detta är den slutgiltiga kampen mellan liv och död här i Lilladalens människovärld.

För 500 år sedan kom för allra första gången någonsin en fullkomlig ljusalv hit under de värsta häxbränningarnas tid. Elfar var förtvivlad över att hans botemedel mot magifärdigheter uppmuntrat ett sånt hat från människorna av allt vad magi gäller, att han bad Alf föra in det ultimata skaparljuset till världen. En magi så god den kan bota allt. Med sig hade också Alf receptet på kärleken, som kan få vilket hårt hjärta som helst att mjukna.

Alf stannade i fem år och byggde snabbt upp fyra torn – ett i varje hörn av en omgärdad underskön trädgård. Vart femtionde år har han sedan återvänt för att fortsätta bygga på sitt ljuspalats och sprida skaparens ljus över världen. Första gången han anlände kom samtidigt både Elfar och Lothien hit, för de fortsatte att komma som de alltid gjort sen de först anlände till världen – Elfar vart hundrade år och Lothien vart femhundrade år. När Alf kom hade Feius härskat på jorden 499 gånger och i sammanlagt 49.900 år. Medan Lothien hade gjort motstånd mot det totala förtrycket under sina 245 vistelser, vilket innebär 12.250 års tid totalt. Elfar hade varit här 44 gånger redan och hunnit sprida sina energier här i sammanräknat 440 år. Det kan synas som en liten insats, men nu är det så att även lite ljus förjagar mycket mörker.

Det som nu började märkas i världen var att människornas tankar alltmer klarnade. För att hindra detta arbetade Illes anhängare hårt på att utforma teknologier att fördunkla tankarna igen med. De skapade kemikalier och ”läkemedel”, som deras handelsmän och krämare lurade på människorna. Men Alf återkom ihärdigt vart femtionde år och stannade varje gång i 5 år, vilket renade världen från alla gifter och tvivel Illes kunde frammana. Deras sista kort var deras ledares återkomst då den sista striden sades stå mellan det som ger och det som tar – mellan det vi ser som gott och det vi ser som ont. Till slut, då när Piscies födde och Arius flydde, återkom så Feius. Men med honom kom också Lothien för andra gången sen Alf anlänt första gången. Också Elfar återkom tillsammans med Alf och de andra ledarna – i sin tur för femte gången sen Alfs första besök i världen. För Alf är detta hans tionde besök och nu står hans ljuspalats i sin fulla härlighet. På klipporna bakom hans Palats – mot öster – står en megaskulptur av Skaparen med Livets Ljus strålande från sin höjd.

Ljusets Palats där Livets Ljus lever, som Alf lät föra hit åt människorna.
Kapitel 8 Den nya människan
Före detta sista och avgörande inträde i människovärlden hade tre alvkvinnor skickats ut för att skapa något som fram till dess varit förbjudet – halvalver. De kom till världen 50 år innan den sista ankomsten, tillsammans med Alf. Sen dess har de multiplicerat sig och många är nu de halvalver som bär på alvernas magi, men även de som är helt mänskliga. Deras uppdrag är att undanröja skillnaden mellan alv och människa och förena dem till en ras. En starkare och mer långlivad ras än den försvagade nutidsmänniskan, som utarmats på sin forntida kraft under hundratusentals år av förtryck och manipulering.

De tre alvkvinnorna som fick detta uppdrag var mörkalven Elfin – som i smyg arbetade åt Feius och därför lyckades minst i sitt uppdrag – samt gråalven Loria och ljusalven Älva. Elfin hade redan för en 1000 år sedan varit här med Feius under hans senaste 100 åriga styre. Då hade hon byggt sig ett kloster mitt emot Feius Fästning på klippkanten mot nordväst ut mot Ingistadens slätt. Samtidigt byggde Feius sitt stora herremanshus mitt på gården där hans arméer brukat exercera. De hade också byggt den stora katedralen nere i staden åt guden Javh El, eller Djävulen, som han egentligen är känd som, även om de flesta av hans dyrkare inte vet att det är han. Loria hade också varit här förut och liksom Elfin byggt tillsammans med Feius, hade hon byggt med Lothien. Först ett litet Fort bredvid klostret och mitt emot Lothien Borgen, men även en kyrka åt samma gud. För gråalver och mörkeralver är inte helt olika, men de gör saker på olika sätt.

Loria var här för 500 år sedan, samtidigt som Alf kom första gången, och hennes mål var att balansera Javh Els energier så inte bara hans destruktiva krafter kunde regera. Hon stannade alla 50 år Lothien var här och återvände sen till hemvärlden för att inte återvända förrän hennes stora uppdrag började. Hon skötte detta bättre än Elfin och skapade många halvalver, som både blev gråalver och grönalver, då hon valde människor som gynnade båda resultaten.

När Elfar var här sista gången, innan den sista ankomsten, byggde han också med hjälp av Piscies upp ett grönskande gods mitt emot Slottet, samt ett vackert tempel nere vid havet åt Alla – alltings skapare. Dessa verk är alltså ganska sentida och har trots sin antika arkitektur bara lite mer än 100 år bakom sig. De byggdes när romantiken ännu flödade, innan de stora krigen hade börjat. De sista stora krigen var förstås Illes-folkets slutgiltiga maktdemonstration före slutet. De hade byggt hemska vapen de kunde förinta stora städer med och de hade släppt ut galenskaperna strax efter Elfar återvänt hem till alvvärlden och strax innan Alf kom till Lilladalen med de tre alvmöerna Elfin, Loria och Älva för exakt 60 år sedan.

Alf såg med sorg vad som hänt världen under hans korta frånvaro och byggde med Älvas hjälp upp en skön herrgård åt hennes avkomma och ett litet kapell åt alla som tillhör ljuset och kärleken. Det är helt enkelt och anspråkslöst i förhållande till Alfs Palats storslagenhet. Runt kapellet anla han en plats för människor att lämna sina kära och avlidna. Det är en vacker plats att minnas med kärlek de man älskat. Alf kallade platsen Ängelbergets Kapell, för den ligger strax under alvernas berg och som alla vet är änglar bara ett annat namn för alver.

Lorien, Älva och Elfin.
Kapitel 9 Planens fullbordan
De första 10 åren efter de tre alvmöernas ankomst studerade de noga männen i Lilladalens DNA. De förde bort tusentals män och studerade dem i sina högteknologiska skepp. Till slut hittade de den perfekte kandidaten i en ung man, som bar på arvsanlag från alla raser av människor. Trots det hade han isblå ögon, likt så många av mörkalvernas noblaste släkten. Hans hy var också relativt ljus, vilket sällan rasblandningar mellan svarta, gula, röda och vita raser uppvisade. Han var då en frisk och vältränad ung man, som nyligen gift sig och de hade ett barn ihop. Denna hans första dotter hette Linnéa och hon kom att bli det helt mänskliga överhuvudet av den klan som för övrigt endast består av halvalver.

Genom att ta kontroll över Linnéas far – Romeo – kunde alvflickorna få honom att anställa dem i hemmet, utan att kunna se att de inte var människor. De fick också hans fru – Amelia – att blunda för det uppenbara. Älva arbetade som barnsköterska och tog hand om Linnéa. Det var så hon vann Linnéas kärlek och lojalitet. Amelia studerade till läkare och det underlättade att göra det rimligt varför tre hemhjälper behövdes. Trots sin ungdom hade Romeo och Amelia en god ekonomi och ett för 60-talet luxuöst hem. Loria hade främst som uppgift att sköta Amelias katteri och kennel, där flera djur arbetade som showdjur med höga löner inom underhållningsbranchen. Elfin skötte det mesta tekniska i hemmet, som bilar och hushållsmaskiner. För att få mer tid till det de kom hit för att göra skaffade alverna in en städerska och en barntant. 

Planen var att förföra Romeo fortast möjligt och få avkomma, varför redan ett år senare Älva, Elfin och Loria födde sina första döttrar. När Romeo förstod att Älva väntade hans barn kastade han hjärtlöst ut sin hustru och äktade Älva. Redan då var också Elfin gravid, medan Loria först blev gravid lite senare. Efter sin andra dotter med Romeo, som blev av alvsort, lämnade Älva honom för att istället gifta sig med en annan man. Båda hennes döttrar med svarthårige Romeo var rödhåriga, dvs av grönalvsblod. Som andre man hade Älva redan valt en man av renrasig Nordisk typ. Denne Harald var således både blond och med samma djupblå ögonfärg som alla äkta ljusalver i Älvas hemvärld har. Även Elfin och Loria väntade barn med Romeo när Älva födde sitt andra barn. Som tröst gifte sig därför Romeo med Elfin. Hennes första dotter hade varit alv, liksom Lorias första, medan Elfins andra dotter blev av människosort. Lorias andra barn blev Romeos enda människoson. Deras plan var att få barn av bägge sort och att Elfins skulle vara av mörkalvernas ätt, Lorias av gråalvernas och Älvas av grönalvernas med denne Romeo. Med Älvas andre man önskade hon sig rena ljusalver, vilket hon fick många genom åren då hon ständigt föryngrade honom med sin ungdomsdryck.

Under sin tredje graviditet med Romeo lämnade Elfin honom lika hastigt som Älva gjort och flyttade hem till den man hon valt att även avla alvbarn med. Den här mannen – Hiro – hade nobelt asiatiskt blod och var således svarthårig och brunögd, vilket endast de lägre av mörkalverna hade då de enligt sägnerna en gång för evigheter sedan kommit till alvvärlden från en jord mycket lik den i Lilladalen. Hiro var i stort sett ensamstående, men hans förra flickvän väntade hans son Eric. Flickvännen kastade Hiro ut när Elfin bad honom och hon flyttade hem till en annan rik ung man, Hiram, som förlovade sig med henne och de fick två söner ihop – Henric och Fredric. Av en ren händelse var denne Hiram precis den man som Loria valt till sin näste partner. Hiram var av noblaste semitiska ätt från Nordafrikas kust med rött vackert hår och gröna ögon, likt gråalver och grönalver ofta har. Endast de ädlaste av grönalverna har den rent ljusblå ögonfärg som Elfar har. 

Återigen tröstade sig Romeo genom att gifta sig med den återstående alvmön Loria – även hon gravid med sitt tredje barn med Romeo, ännu en alvdotter med gråalvernas bruna hår och gröna ögon. Elfin hade också hon lite tidigare än Loria fött en alvflicka, den sista med isblå ögon. Hennes följande tre barn med Hiro blev alla mänskliga och brunögda – väldigt asiatiska med vissa alvdrag. Efter dessa tre barn per fader vägrade Elfin skapa fler barn med människofäder och drog sig undan Hiro och började förbereda sin äldsta dotter ElfiLill för Feius återkomst, för vilken hon tänkt ElfiLill skulle utgöra en utmärkt gemål, när den nya tiden kom.

Loria tycktes i sin tur varit ett tryggt och varaktigt hustruval för Romeo, då hon avlade honom ytterligare ett barn, men likt sina föregångare gav hon sig plötsligt av till sin nye man. Älva hade dock väntat på att ge sig av till deras sista barn fötts, medan Elfin drog iväg innan, utan att någonsin återvända annat än för att ta ut skilsmässa. Hon hade fött sitt sista barn med Romeo hos Hiro. Loria kunde inte riktigt göra samma sak, utan föll Romeo till föga och återvände för förlossningen av deras fjärde barn och andre son. Efter skilsmässan flyttade hon dock med de fyra barnen in hos Hiram, som då levde som ensamstående far till de båda söner han fått med sin tidigare fästmö. Hiros son med samma kvinna bodde då hos Elfin och Hiro. Ett arrangemang Elfin avskydde då hon fann ynglingens närvaro som störande för hennes makt över Hiro. Hon ängslades också över att Hiro skulle låta sin förstfödde son ärva honom och inte deras gemensamma son Eloim. Elfins plan blev att låta hennes människodotter med Romeo trollbinda Hiro så han inte skulle bryta hennes vilja efter hennes planerade sammanslutning med de gamle på ön Illes. Där hade hon tänkt slå sig ihop med Vette och förbättra deras strategi, som hitintills varit så meningslöst destruktiv för världen.

Efter Loria fött sitt fjärde barn, även han av alvsort, gifte hon sig alltså med den något mörkhyade Hiram – en vänlig och generös man, som genom livet prövade många sysselsättningar. Med honom fick hon ytterligare fyra barn med lika rött hår som sin far. Det blev tre alvbarn och endast en mänsklig, precis som med Romeo. Den mänskliga var en flicka och de andra en flicka och två pojkar. Även Loria hade planer för framtiden, liksom Elfin. Efter hon fött sitt åttonde barn ägnade hon sig mer åt politik och affärer än Hiram. Hon väntade tåligt på Lothiens återkomst, då hon tänkt att hennes förstfödda dotter LoriLill vore en perfekt maka åt honom för den tid som nu nalkades. Även om hon inte direkt fruktade för vad Hiram skulle göra efter hon lämnat honom bad hon Älva se om inte hennes dotter med Romeo – ÄlvLill – vore en lämplig partner.

Tomtarna myser i sitt Tomtebo.
Kapitel 10 Planens slutfas
För liksom Älva hållit Harald ung i 50 år hade både Elfin och Loria hållit sina nya män unga. Romeo däremot hade fått möta ålderdomen, varpå han snörpligt återvunnit sin första hustru då han bortanför alvernas magi klart kunde se att hon verkligen var kvinnan i hans liv. Det var därför Elfin planerade att låta dottern Englia förföra Hiro, vilket hon gjorde, även om hon olydigt först även förförde hans son Eric. Ganska listigt då detta göt en tagg i deras relation. Och det var också varför Loria behövde ÄlvLills hjälp att fortsätta trollbinda Hiram, som än mer än Hiro älskade sina förstfödda söner. Själv planerade Loria att ingå förbund med själva tiden och flytta in i Jultomtens egen verkstad. 

Det låter märkligt, men för 300 år sedan lämnade nisse-paret med Kronos Borgen, som alltså stått tomt sen dess tills Lothien nyligen återvände och renoverade hela byggnaden med ladugårdar och allt. De flyttade alla till ett stort hus de byggt åt sig, där de tillverkat julklappar ända sedan dess åt människorna. Hit tänkte Loria flytta för att bättra på deras handel och utbud av varor. För en sak kan inte Loria tåla och det är allt meningslöst trams som ges bort varje jul. 

Älva var aldrig lika mycket för planer eller manipulationer, som sina ”medbrottslingar”, men till hennes glädje märkte hon vid Elfars återkomst att hennes rödhåriga alvdotter med Romeo på en gång gillade honom. Denna dotter Ängela blev också hustru till Elfar på hans sköna Slott. Älvas andra alvdotter Äldra föll i sin tur direkt för den gode Alf, när hon mötte honom, så även detta hopp förvekligades då Alf gifte sig med Äldra strax efter hans Palats renovering var avklarad 5 år efter hans återkomst. 

Med Harald fick Älva åtta barn, vilket gör 10 barn totalt med Romeos två. Endast Äldra och en son blev alver, medan de andra sex med Harald blev mänskliga. Fyra blev vackra flickor och två snygga pojkar. I motsats till Elfin och Loria hade aldrig Älva några tankar på att lämna Harald eller lura på honom någon annan. Tvärtom växer hennes kärlek och respekt för denne man allteftersom tiden går. Redan när hon studerade honom blev hon imponerad av hans godhet. Hon såg hur han adopterade både barn och djur, som saknade någon som tog hand om dem. Därför har Älvas åtta yngre barn två äldre bröder – en med östeuropeiskt påbrå och en färgad man med för övrigt nordiska färger och utseende. Ingen vet deras ursprung, men Harald älskar dem som sina egna. Under alla år tillsammans hade de bara en svår period, när Älva väntade deras nästsista barn och var mycket trött. Det var då Harald mötte Hirams förra fästmö och Hiros tidigare flickvän, som har en otrolig dragningskraft på män. Speciellt så på Harald som blev blixtkär och hade en kort och intensiv affär med henne. Hon var i sin tur redan gift med en framgångsrik politiker, som dock kom från en enkel och fattig bakgrund. Denna kvinna var ökänd som lösaktig och hade redan barn med sju män innan hon fick barn med Harald. 

Älva förlät genast Harald, när hon fick veta att han väntade barn utanför äktenskapet och hon avlade ännu ett barn med honom. Sonen kvinnan fick med Harald döptes till Cain; kanske för att hennes namn var Eve. För alverna var Eve intressant då hon flödade av den kraft människorna en gång haft i överflöd innan alverna kom att påverka och undertrycka den ursprungliga människan. Flera av hennes avkomma har under senaste åren behagat alvbarnen, men ännu har inte de äldstes råd godkänt att halvalverna korsar sig med denna urenergi. Den enda som trotsigt struntat i vilket är Elfins äldsta människodotter Englia, som fött ett barn åt Eric – Eves äldste son. Eves första barn fick hon redan som ungdom med en okänd svart man, så Eric är hennes andra barn. Historien om Eve är invecklad och märklig bara i sig, men har inte något med syftet av denna att göra, så det får bli en annan saga.

Harald är den ende som har sitt hus uppe på alvernas berg. Hans förfäder arbetade sen flera hundra år åt Alf, varför de fick lov att bygga sitt hus där Harald nu bor. Den ende andra människoboning bland alvernas ligger ute på ön Illes, som man nu kommer till över en bro som byggdes redan för lite mer än 100 år sedan. I det huset bor Romeo, vilket aldrig Illes-folket tillåtit om det inte varit för hans speciella roll i detta rasblandningsprojekt, som alla alvfolk unisont kommit överens om. Därför kunde inte Leonora, Leprikon och Vette köra bort dem, vilket mest retat gallfeber på Leonora, som hatar att hennes illdåd kommit till sin snara ända och hon måste snart bita i det sura äpplet att återigen bli en i mängden – för ingen kan agera Gud i en värld där alla är Gudar.

Leonora gruvar sig ute på Udden över att få sina planer grusade.
Kapitel 11 Födelsen
Det var när denna insikt nådde nissarna och Kronos i Lothien Borgen som de flyttade ner bland människorna och öppnade sin verkstad där. Insikten att snart skulle de inte vara förmer än alla andra; att ingen skulle längre se alver som magiska väsen eller häxor som annorlunda. I den nya tiden, som Kronos själv hjälpt till att utforma, kommer alla bära alvanlag, vara magiska och kunna bli ”häxor”. Det var därför även Messias och Piscies flyttade ut ur Elfars vackra slott för 30 år sedan och lämnade det att skötas av alvplantor tills Elfars återkomst. Messias köpte ett vackert gammalt hus nere i stadens gamla rikemanskvarter och där födde så Piscies äntligen Aquarius, som hon burit i fosterlivet i 2.000 år. Hur alver gör för att styra hur länge de bär ett barn är ett mysterium i sig, men det är så de gör. Varför de tre alvmöerna fick barn efter människomönster, när Piscies fick efter den tidlösa oändliga otid, som härskar i alvvärlden. En tid som inte har något med jordtid att göra.

Vad som kommer hända, även om Älva inte gärna vill se det, är att föryngringsbrygden får allt mindre påverkan på hennes älskade Harald och en dag kommer han ändå åldras, om än långt ifrån nu. Han saknar helt enkelt den rätta genen, som nu hans alvbarn bär. Den dagen vet hon i sitt hjärta att hon behöver ge sig av och att den bästa platsen blir hos Messias, som är den äldste av de goda alverna i denna värld. Vid det laget vet hon att hennes avkomma skapat generationer av den nya människan och de utan alvgenen blivit mycket få.

Likaväl som Älva visste att såhär kommer det att bli, så planerade Loria sina barns storslagna framtid. Då Elfar valt Älvas blåögda grönalvsdotter Ängela till maka, och inte Lorias grönögda dotter Lirianna, började hon istället göra planer för sina yngsta söner. Om någon av dem kunde få den välkända Piscies som hustru vore det en stor framgång för Loria i hennes världssyn. För Loria är det svårt att tänka sig att hennes barn får välja partners hur de vill; hon kan inte sluta se alver som lämpligare partners än de kortlivade människorna. Elfin bryr sig inte så mycket vad hennes avkomma gör, bara det gynnar henne på något vis. Som mörkalv har hon ändå låg status bland andra alver, så hon traktar mer efter makt och rikedom än sociala högaktade – men maktlösa – positioner. 

Nu 10 år efter alvernas ledare för sista gången anlänt till Lilladalen lever Feius med Elfins äldsta dotter ElfiLill på Fästningen. De har redan ett barn ihop, men ännu har de inte hunnit avge några löften. För Feius, som aldrig under sitt evinnerliga liv, brytt sig om att skapa något liv är detta dock ett enormt framsteg och den kärlek han börjat ana för den ljuvliga ElfiLill synes avta udden av den ondska han plågat världen med i en halv miljon år. Även Lothien har som Loria önskat tagit hennes alvdotter LoriLill som partner och trolovat sig med henne efter hon blev gravid och så snart de kan tänker de gifta sig. Något han aldrig hann med under sina 50.000 år i ständig maktkamp med sin gamle vän Feius, men alltid drömt om för att kunna föra sitt arv vidare den dagen han väljer att gå över till andevärlden.

En av besökarna på party hemma hos några barn till Elfin.
Kapitel 12 Besökarna
Det kanske allra märkligaste som börjat hända de sista åren är de nya besökarna. Dels de som bara dykt upp, men även barn som börjat födas runt i dalen med utomjordiskt, men ändå inte alviskt, utseende. Först trodde alla det var något nytt sattyg av Illes-alverna, men sen började alla möjliga få dessa barn och en av Älvas söner blev kär i en sådan märklig flicka från Stjärnorna han träffat på Universitetet. Varifrån dessa besökare kommer och varför de är här förbryllar till och med Alf, som annars tycks veta allt om allting. Hur han vet allt det han vet är för att han kan läsa människornas hjärtan som öppna böcker. Nästan lika lätt kan han läsa alla alvers, även om en del av de mörkaste använder mörk magi för att skydda sina tankar. En strategi som fungerat dåligt, men varit något försvårande emellanåt för Alfs klarsyn. Dessa nya varelser tycks dock helt kunna blockera hans försök att läsa dem. Däremot tycks de kunna se igenom allt och alla. 

Alf har försökt att ta reda på när de först upptäcktes och ju mer han ser bakåt i tiden verkar de alltid varit här och långt före de allra första alverna kom. Dock tycks de förut hållit sig väldigt diskret i bakgrunden och bara då och då fört bort folk och återlämnat dem i de flesta fall – oskadade, men ibland gravida med foster som senare försvunnit långt innan färdiggångna. Då detta är ett sant mysterium även för alverna så kan vi inte berätta mycket mer om det här förrän de själva låter oss veta deras syfte i världen. Sen Alf kom till världen har ialla fall sanningen om att dessa besökare finns börjat bejakas och vittnen avrättas inte längre som kättare eller besatta av onda andra, vilket genom historien gjorts av Illes lakejer. Om sanningen att de ens finns blivit känt och godkänd verklighet skulle Illes makt förminskats, då de inte kände till vilka de är och vad de gör här. Därför måste de tysta ner saken och kanske det var därför så få sågs förr i världen och så sällan några hybrider föddes, jämfört med de sista 60 åren.

Framförallt har världen svämmats över av abduktioner, hybrider och dessa varelser de sista 10 åren. Så något stort är på gång och inte ens alvernas bästa siare vet vad. För alla alver innebär detta än mer att deras arbete på att förena sig med människorna – och även införliva dessa märkliga besökare om så krävs – känns än viktigare.

måndag 26 januari 2015

Your Nymph Legend


Here I will present my third blue site, though it's not blue in colour, it's just part of the group of sites I've sorted under my Blue Sky. On this site I've collected a few popular songs from my youth mostly and lyrics, but then I stopped, so there are not as many as I first planned. The plans changed and I instead started making romantic graphics instead, as truth be told, I'm not a music lover, but a big art lover. So now there are plenty of graphics with love couples, websets, lockers and all sorts of beauties. You'll find the site here if you like to look at is - Your Nymph Legend - and from this entrance you only need to go inside and look around. The nymph is a young and pretty woman, someone enchanting and romantic, of course. You normally would find them luring in nature, near water, in water and even in caves. They are very free spritited and loving and forever young, but not immortal if killed. These are the light and good nymphs as there are plenty of stories of what I'd call nymph-like creatures that are very dark, like luring men into death with beautiful singing. Myths are filled with these evil women-like beings who are very dangerous, as they are so charming and luring.

Real life is the same. You find sweet and kind girls with pure innocent hearts who only want to love and be friendly to others. They are very rare though as most girls want something from the guys. They are full of selfinterest and even if they are also kind and helpful, they are not totally innocent and sweet. They might however look very sweet, but that is the luring part of girls that are not as pure as they look. Guys are easily conned by this pretty and innocent surface and will miss out on the signals that this girl is really quite selfish. Other girls are like the singing siréns luring seamen to their death. They are lethal, but they are so perfect and charming guys fall straight into their arms and are totally devestated after the relationship is over. These women let the guys do everything for them, they take all their money and energy, and then they make sure that the end of the relationship is totally blamed on the guy. All through the relationship they've been playing the victim behind the guys back, making even his own parents feel sorry for her, and that is how it's done. When the guy finally finds out everyone is already against him. I honestly think girls are the best on this con, though charming guys can do equally harm to a truly innocent girl, as evil comes in both sexes. 


The decieving girls are the ones looking the most perfect, in my opinion. They will reach out to you with their fake friendship and talk to you with their soft, singing voices. They will make you pity them and feel ill will towards the guy or other girl that has hurt them. They will be so very convincing you will most likely want to help, if you are not one of those rare people who sees through these people. Most people believe they are such a person who can see through con artists, but most are wrong. They dismiss the real target of the smear campaign and argue against the truth and ridicule and bully the truthteller, and defend the liar. Most people are that way cause the first thing they've heard about an issue was spun out by the careful liar, who early on knew they needed to spin their version, before their target finds out what's up and starts defending themself. That's why you are not believed when you start telling about your life and things that happened long ago, as so many have heard a totally different story by the liar all this time and your "stories" don't add up with their image of you. An image recieved by one or more illusionists wanting to rip you out of your own self and put their dirty, dark face on you.

This is all magick actually. The magick of stealing a persons real self from them and put another self on that person. It's only on the surface and not the real self, of course, but imagine how it will affect a person when they are constantly put down and talked down to, corrected and watched like a criminal. Even if the person knows that she/he is a good and kind and honest soul, this treatment will wear you down. You will mourn that your aunt or dad or brother thinks so bad about you, but you will only think about behaving better, more honest and true, to prove this person wrong. So you will go on and behave good your whole life, but whatever you do you cannot prove to all of these people that you are a good person. Still a few will smirk at you and look upon you with disbelief. You will not understand how they can be so eager to embrace others that's done horrible things, while looking down at you like filth while you've behaved so kind and nice all the time. You feel like you are judge by another scale then these others, who can be forgiven for almost everything. Nobody talks about what they've done and nobody seems to care. 


The truth is that most likely nobody really knows what they've done and will never believe it if you told them now. If you happen to, in the middle of telling about your history to them, they will think you are lying, as they've heard a totally different story long ago. In the story told to these people you might have been the one doing all these nasty things!!! I tell you that many are the kindhearted people finding this out, that they've been smeared with all the foul things the persons in their close promixity with low morals have done. Such people have an ability to charm others to feel sorry for them, like I mentioned above, and tell you to please keep quite about this and that. Stuff they've done in many cases, and many times you will just know nobody would believe you so you keep quite anyways. So the truth is hidden and that makes it so very easy for these foul creatures to twist and turn the blame unto an unwitting victim, all done behind this persons back, of course. Those hearing these horrible "truths" about this innocent person, will be so shocked they don't want to talk about it. It's shameful and nasty, what they hear, so they will deciede to try and correct this illwilled person.

It's these attempts to make you a better person that you then have experienced as nothing you do is good enough. As they keep acting like nothing you do is good enough, and you know you've done so much good things. But the thing is that if you've been smeared, these persons doing the judging of you have no idea how much good you've done, as they have been listening to gossip and lies. They are listening to the people who are doing the foul things and together with the real culprits of all these hideous crimes they are judging you. It might in each case just be one or two really bad things a person has heard about you, but that is enough to make them always suspicious of everything you are for the rest of your life. As it's a lie it is a severe crime anyways. I have a few examples from my own life that has surfaced, but I knew many more before that I've forgot. Also I understand that what I've found out are only the tip of an iceberg, so vast I could not begin to guess. My advice would be that if you find out one lie a person said about you in an attempt to frame you for their own wrong doings, always understand there are atleast ten times more you never will find out.


Many times they don't frame you for exactly the same thing they've done, but only reframe the issue so instead of them doing it fully on purpose, you now have caused it due to your irresponsibility. Then if you tell the truth you come out as even more irresponsible as you wont even admit to such a thing, but blame a "totally innocent" for doing such a horrible thing on purpose. That is the tricky mind of a charmer and con artist, to always tell the stories that are most believable to the audience. But reality is far exceeding any fairytales, and evil people do evil deeds on purpose. Most will not believe such is possible, as most will judge others after their own morals, and that is a big mistake when you are dealing with dark entities. To be able to live in this reality as a dark one, you must behave like you are of pure light. That's why the worst con artists are so charming and smiling all the time. Just look at their fake faces, how they smile and pretend to be so very innocent. They stare with open innocent baby eyes at you to make you think they are pure as white snow.

At the same time their smeared victim are sitting there with pouting lips, holding the cry back and with eyes filled with anger. Who do you think people think is the bad seed? Who do you think get the spanky? The innocent looking one who sits there pretending to have done nothing, or the one crying and being angry? Of course the hurting child gets the spanking. That is how sick this world is that we punish the victims, not the perpetrators. The perpetrators are not hurting. They are not angry or upset, cause they are not the ones that are being harmed. Not until one day the crying child realizes he or she has been conned to react by this foul creature. That is when they wont start to rage or cry and plead people to understand them and please help them. That is the day they realize this world does not care for justice and fairness at all. They realize that they must act together and help each other, those who have been mistreated by these devils from hell. So instead of reacting in pain and hurt they start to disobey and ignore the evildoers and that is when you will see full blown rage from them, finally. It's when you stop taking orders and react like they want you to, that they will show pure raging anger.


When bad spirits rage it's nothing like when a harmed child cries. The anger is something totally different, as it's the difference of a demon not getting what he or she wants, and the hurt of being framed unfairely. The demon does not care for right or wrong, only to get what they want. They will rage for not getting attention, admiration and power over the situation. They will not cry over the thought you believe lies about them and don't love them anymore. They don't care for your stupid love and never has and never will. And they care nothing for you, as one of their targets, know they are damn liars. They only care if you can make others realize this truth and that's why they always put out their smear far in advance, before you have an idea they will turn on you. They will smear you when you are their truest of friends. They will tell their fairytales with faked concern or they will use some mantra they've brainwashed everyone with so they really only need to say this mantra and others know immediately that you are to blame. 

So these nymphs are like spirits and spirits can be good and they can be bad. I must admit that I only deal with sweet and kind spirits on my site as this is a loving site filled with pure love. I have not even mentioned the slightest the evil spirits here or the evil women out there. But they do exist and they hurt and destroy the good ones every day. That is the mission of the evil ones, to destroy what is good. It's down below everything the only intent for their existence, to take away all that is good from those who truly are good. It's cause those who are bad cannot create anything themselves, so all they can do is to steal from others. That's why they are craving admiration and love from their surroundings, while not caring for their targets love. Remember that they want to steal your assets, also your ability to make others love you. They want to steal your parents love, so you get none. And when the parents die they want everyone to look upon them as the rightfull heir, and you an outcast who should be grateful for even being mentioned when the inherence is distributed. 


To be creative and to manifest beauty in this world all by yourself, from nothing almost, you need to be connected to the source. When you are that you don't need as much admiration and love from others, as these empty shells do. It's not cause you don't care about love, but since you create love everyday and therefore pick up love from the slightest little twinkle of love. A kind word from a person can fill you with love for weeks and will be remembered for life. That's how much a good person can make of almost nothing. Such kind words goes in and out of the craving empty shell. They need big shows of affection, several lovers and admires. They need to be seen and respected and to be looked up upon, so they can look down on others. The higher others put them, the more they will enjoy it, but if they will be happy and content they will always have to have someone they know are miserable and ruined by their treasons. They feel a thrill and joy from the knowledge they've humiliated and even killed another persons spirit.

I know many don't believe in evil and think it does not exist. That there is no bad people out there who enjoys harming others, but that is not true. They want to harm people that stands in their way, that they secretly envy or who have not been enough supportive and serveant to them. It's not about them feeling hurt by you doing your thing, it's about them wanting all your energy waisted on them. They therefore ridicule your whole lifestyle. Your children are belittled and made unimportant. Which is about the most vile and sick thing these people do to others, that they go after the children. But that is what they do, both in families and in wars, these people always tries to destroy your soul by attacking your children, either directly or making you feel your offspring is less then theirs. You will hear how special their children are, and polite and kind as you are you will listen to these stories and agree their children are very important. But whenever you try to tell about your children you will soon notice you are silenced and ridiculed. 


People in general like to think that sweet and kind behavior is proof of a good person with true intent. Unfortunately things are more complicated then that. To know a persons true spirit you need to feel them inside your intuition, and without any gossip and stories that has coloured your good judgement. When you feel warm love from another person, and there is no pain in your stomach, no nervous feeling in your gut, you might have a true and loving person with you. But when you feel nervous and you feel like they don't really care what you want and who you are, you might have a faker. Remember that people with depression, under severe pressure from con artists and liars or in any other way harmed by bad people, you can feel this from them too. And that will be a very dark energy and you must not confuse that with them being evil, but they are subjected to evil. To help them you must send them uplifting energy in the form of love and trust as that will strengthen a victim of dark attack to stand up against it, without breaking and loose their life will.

If you instead judge the victim as the perpetrator and pull away from them, you will help the perpetrator to harm and eventually kill their target. We are social beings and it's hard to conjure up love and life energy from source when you are feeling blocked by these perpetrators projections of dark energy towards you. So even a good person, a creative person, will be drained and in many case commit suicide or just become ill and die, when the pressure gets too much and nobody is there for them. It's a question how much a person can take really. Of course I always talk about a human being when I use the word person, as it's come to my knowledge a person isn't really a human being but a legal fiction. Either way I use that word here like it was a real human, and not just fiction, but then I talk general here so in some ways it's a bit fiction, but it's definitely not made up and untrue what I tell you here. We thrive the more energy we get from others, but a healthy person needs less then a sick person. A healthy person, a good person who is creative and loving, can collect all the energy they need from source, but having other humans around is very positive when good humans.


Good people are not perfect people. Good people are those who are true and themselves. They don't lie and play games and they don't pretend to be what they are not. Unfortunately there are very few really good people today as deciet is promoted. Most people think they are clever when they decieve and help decievers to decieve those that they have conned people to accept are deserving of being decieved. You know whom those are as they are being murdered and robbed every day on this planet without many caring about it. It's the people who nobody care about when they live in misery, while the same people help the already fabulously rich to get even more filthy rich. And feeling good about themselves as in their mind these bastards need thousand times more then another human being. Do they? How many houses does one person need? According to the lawyer settling fathers estate my sister and her husband need two summer houses, while I and my family need none. They have no children either, as they are divorced and choose to have no children. My sister has one adult son, and her husband two adult daughters. 

I have two children living at home and two adult children, both looking for houses. The adult son has a fiancé and they need a country place as they have horses and many more animals. They are planning to start a dog hotel and also day care only during working days. The adult daughter has a family too, with two small children. So this sister of mine needs two more houses then their own, while I don't deserve not even one, according to this lawyer. He makes me sick. He didn't say much about our brother living abroad and his greater need of summer houses, more then mentioning that is was so. This brother's wife already owns a summer house by the beach and they have a house they live in and all they have is one son. And they need another summer house, while I need none, and neither does our oldest brother according to this shit lawyer. This brother's wife also hates our country and hates the summer house, while the oldest brother's wife herself said she wanted to have a house on that farm. She loved her father-in-law and she gave him three grandchildren, and she got very sad when father died. I mean, really sad, not pretend sad like these other people get. Still this asshole lawyer says these con artists rights are greater then the right of the rest of us. He's a liar!


We went to a really posh law firm and now we know it's not only our interpretation of the law, but it's fact. We have equal rights like them, just like I've told this lawyer all the time. I kept saying it when he was pushing me out of the office, that those liars he's listening to, wants others to think I don't count, that I have no rights, but I have equal rights. That was after he'd told me I was less worth then my sister and this brother living abroad. After he'd told the oldest brother he had less rights then his younger brother and baby sister, who lives in a big town and cares nothing for the country life. Still this lawyer said to us that these people had tighter connections to the farm and therefore more rights to it, which is all bullocks and lies. And he lied and told us that an oral agreement, only confirmed by these provable liars, are legally binding, which is another pure bullocks lie. As the lawyer on the posh firm said, and as I've told the other lawyer all the time, only a will is legally binding. But these charming and seductive women will twist and turn the brain of weak willed men, like this lawyer. He's so enchanted with her it's sick.

Evil is when you use your charm and sex to get what you want on the cost of others. When you lure and smile and make men want you, so they actually put themselves in harms way to help you fuck your sister, like she's made this lawyer do here. He straight out told me and the brother, I was with at the meeting we finally got to have with him after 6 months, that he was going to make us very angry on him. He said it like he would make "some" very angry on him, but it was totally clear he ment us and he was right. Cause the course of events he'd presented us with we had totally said NO to the whole time and yet again at the meeting, and still he went on and took that sick solution and ran with it. It's the same sick solution we went to court about, when our con artists siblings wanting to force us to accept it back in 2013. Our sister said that there was no other way, then this way, and we said no then and how on earth could this stupid lawyer think we'd changed our view now? That all these tormenting months had been for nothing? No way. 


This is how enchanted men will treat you, when they are smithen by an evil spirit. They will try and destroy a true spirit, the feeling and caring and sweet ones. He knows what he does is wrong and he's balancing between what lies he tells us and what he puts in writing. He tries his best to con us to admit to things that are against our own interests without leaving traces of how devieving he's been acting. It's the same shit our brother and sister been pulling on us all this time. Our brother has no papers on a building he rented of father and he wants the same paper our sister claims she has. But she does not have that paper, as father refused to sign that paper. She has the paper I read and it says something else. The lawyer is trying to force us to follow the contend of this signed paper, without making her show it nore admit that I was right all the time that she'd showed it to me and it says what I remember it said. The lawyer wants to help her defame me and harm my reputation by helping her in her con that the real paper said what the will said, which father refuced to sign.

And the second brother has no paper at all, but a rent agreement. So he pretends that he has the same paper, as the will that father refused to sign, and he plays he's the victim of my manipulations, while it's me who's the victim of their sick manipulations and lies. They are sick people and they have been attacking me like this as they both know that I'm the innocent and sweet soul I am, and they know how much pain and hurt I've suffered in my life due to the evil of mankind. They both know all this as they know me very well from seeing me hurting over the lies and foulness this world perform. They both know what a helpful and caring person I am, who always put others needs before my own, and they know that I have had a long and lethal illness that almost cost my life, and severely strained my heart, which already has a born with damage. So they both knew I was sick, weak and fragile, so therefore they decided to attack me and send hate and death towards me. It's what evil people do as they will bully such a person to give up or die. It's either or for them so they know such a person like me is the best choice to haunt and stalk.


I'm getting to the end of this blog about flirtatious women who either are just full of love and care, or are devious decievers who use these charming qualities to enchant men to harm other women and in the end also harm the men. They most likely use men with low selfesteem, who admire strong and successful people, and they make these men attack kind and innocent women. Most of the times the targets are also more beautiful then the enchantress, which all these fairytales like Snowwhite, Cinderella and so on all brings up. The envy of beauty. In my case I was the small and pretty girl, and my sister was huge and looked very witch like even when she was just 13. I looked like a cute little girl in that age and when I was 21 years old and she was 13 years old guys thought she was 19 and I was her little sister and only 17, that was how we looked. So to believe all this shit is due to her jelousy on me is not a big step. She wants my total demise and for me to understand that father not loved me atall. So all weird things father said to me and my children I now contribute to this sister, or the nasty brother or even our evil mother.

I hope you enjoyed the graphics I've added to the blog. The first and second are tutorials, even though I've changed the first one somewhat. The third one I made up myself using a wonderful picture. The forth and fifth I changed the tutorials to my own liking and used pretty pictures I found. The sixth I made for my second son on a birthday using nice tubes. Seven, eight, nine and ten are all done from tutorials. I put the text to the right of the tutorial piece on the tenth by adding that part to the graphic. The last one below is a mix of a simple tutorial with another tutorial and then my own idea. Which is the way to use tutorials really, redo them after your own liking and don't stick to all the ideas the creator of the tutorial has and you will soon make your own things all together, just using the techniques you pick up. This site is about all art so therefore I have included graphics on music, dance and more. Art is of course also poetry and lyrics, like you have in songs. Art is anything that is beautiful and creative really and my whole life I've enjoyed many artforms. My biggest passion as a small child was to get to dance ballet, but that dream was cruely crushed by my evil mother. 


Queen Angelica - Fairyland Poetry