Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

fredag 25 maj 2007

Om min domän Vetteljus

Långt innan jag skaffade min domän hade jag delat in mina hemsidor i tre grupper med en svag aning att det betydde något djupare. Den meningen och varför det var så viktigt att ha namnet Vetteljus och varför jag valde just Sfärernas Musik som bild att symbolisera hela min webb-värld har jag långsamt börjat förstå.

Ingenting är en tillfällighet och allting har en mening. Vi som människor består av helt olika delar. Därför kan vi känna oss så olika och uppfattas olika i olika situationer med olika personer. Allt beror på vilken del av vår stora helhet som lyfts fram.

- Till vänster min första och enda tavla målad av mig i Photoshop.

För att förstå den här uppdelningen av varje människa använder jag astrologi. Just astrologin tycker jag är suverän för att lyfta fram våra olika potentialer och möjligheter i ljuset. Många säger att astrologi är otillräkneligt, då så många helt olika karaktärsdrag visas som omöjligen kan passa ihop. Vad de som säger så inte förstått är det fantastiska i just detta. Möjligheterna finns där, men vi själva väljer vad vi vill fokusera på. Vad man försöker hålla tillbaka färgar vem man är omedvetet. Ju mer man vågar vara autentisk, ju mindre låter man omgivningen påverka vem man ser sig själv som.

_______________________________________________________________________

Sfärernas Musik och Vetteljus
Ju mer jag läst på om väktarna, de högre makterna, verklighetens ansikte bakom den lilla del vi kan se med våra begränsade sinnen, så har jag förstått att det finns vibrationer, musik, överallt som påverkar oss. De här två orden "sfärernas musik" återkommer om och om igen när jag grävt mig djupare ner i ockultismen och information lämnad av andra världar vi inte kan se eller förstå. Det är den musik som gör att vi är vi och allt ser ut som det gör för våra ögon och sinnen. Jag kan inte beskriva det bättre, men när jag förstod vad bilden symboliserade kändes den helt rätt åt min portal-sida.

Namnet Vetteljus däremot är jag helt klar med från början varför jag valde. Det är ju det ljus som vid vissa magiska ögonblick ses ur mörkret om aftonen från en Vättekulle - där de små underjordiska vättarna bor. Är man en bra person, som är snäll mot sina djur och respekterar marken, är vättarna generösa mot en och djuren är friska, skördarna rika. Är man girig och hänsynslös straffar vättarna en, säger myten. Eftersom jag sett ett vätteljus, som det oftast stavas, en gång i tiden var det speciellt för mig. Ändå mer speciellt då jag 20 år senare får höra att exakt samma sak hände min syster på samma plats.

Förra hösten såg jag igen samma sken, fast på himlen. Först trodde jag alla ljusen var stora satelliter, men sen började jag undra när jag av en nyck slog upp fönstret bara för att se vad som såg ut som något som rörde sig först mot mig norrut med ett ovanligt starkt sken och sen svängde vad som såg ut som uppåt och försvann. När vi en kväll fick syn på en flygande stjärna, som vi kallar dem, strax under Cassiopeia saktade den plötligt ner och ändrade riktning mot oss såg det ut som. Den blev större och större tills den såg ut att vara 5 gånger ljusstarkare än Venus och vi blev alla lite lätt "freaked out". Då vände den tillbaka mot sin ursprungsbana söderut och försvann. Det var en sant magisk stund. Det hände några gånger till, men inte lika maffigt, sen upphörde fenomenet.

ibeoDesign - Vetteljus
vetteljus.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar