Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

onsdag 13 augusti 2014

Sanningen skall sätta dig fri


När poliserna i "Cops" använder termen "The Truth Will Set You Free" för att få kristna att bekänna är det för att kunna sätta dem i fängelse, det vill säga bli ofria. Där är tolkningen av budskapet felaktigt - att vi ska "må bättre" om vi berättar allt vi vet, fast det kan skada oss själva och eventuellt leda till vår egen död. Vad det egentligen betyder är att om sanningen inses - att om jag erkänner kommer jag att fängslas och eventuellt dödas - så erkänner man inte och blir då fri. Det är vad dessa ord betyder när avatarerna sa dem och inte att man ska ge bort sin kraft till förtryckare som utnyttjar sitt övertag att plåga och tortera en.

En annan strof som ofta upprepas är att "Kunskap ger Makt". Makten gillar att använda de orden, men igen betyder det att om du har kunskap hur saker egentligen fungerar och vad det bakomliggande motivet är för saker som händer, så är du inte lika lättmanipulerad. Din makt över ditt eget sinne är den makt du får med kunskapen. Har du makt över dina tankar och den bild du har av verkligheten kan du skaffa makt över hur ditt liv ser ut. Det är inte det samma som vad makten menar, som använder kunskap för att kunna utnyttja och förtrycka andra.

Queen Angelica - Fairyland Poetry

1 kommentar: