Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

fredag 15 augusti 2014

Eder Skall Sväras Frivilligt Och Sant Eller...


I'm fully aware that my Narcissist mother's image of self-righteous perfection is the façade she wants everyone to see, and not the chronic, pathological liar that hides behind her mask of deceit. Yet all her effort to be seen as a truth-teller, is the very thing that exposes her as a liar. And I'm guessing this would be true of all Narcissists when they are extra adamant that people should believe them; not only taking the Lord's name in vain, but engaging ANY temperamental theatrics while swearing to God that he/she has told the truth--when a plain 'yes' or 'no' would suffice.De som skrev Bibeln – eller skrev om gamla texter? – ville inte att folk skulle förstå sina egna förmågor. De ville inte att folket skulle veta att de hade kraften att påverka. Därför förbjöd de folk att göra en ed, eller svära på en förbannelse. Det som det egentligen betydde, det som nu tolkas som att det är fel, enligt “Gud”, att svära en ed, är att det är fel att LJUGA efter att ha svurit en ed. Att man ska ALDRIG ljuga för eden är en FÖRBANNELSE och den kommer utan tvekan drabba den som ljuger under ed. Detta är uråldrig kunskap och något religionstillverkarna ville “muddle up”. För samtidigt som religionen förbjöd eden, så tvingades ju folk att svära av staten! Och kyrkan jobbade ihop med staten. “You’re damned if you do, and damned if you don’t”. Klassiskt sätt att förtrycka och få folk att känna hopplöshet – utsatthet.

En sak som jag helt håller med Terri om är dock att löften, eder och heder inte betyder ett skit för en narcissist – allt som betyder något är att få andra att TRO att de är storsinta (därav alla stora löften som sen aldrig uppfylls) och ärliga (därav deras överdrivna intyganden om det de gjort och sagt varit 100% sant) och hederliga (därav att de inför alla påpekar hur de uppoffrat sig och skyller fräckt det ohederliga på sina offer). För narcissisten, den maligna sorten speciellt, är det viktigaste att få alla att tro på deras illusion om dem och de kommer försvara den här illusionen på bekostnad av alla som älskar dem och all heder och sanning. Därför skulle bara en narcissist kunna tycka, på fullt allvar, att sanning och lögn är irrelevant, dvs att vad som är rätt och fel är oviktigt – vad som har hänt är oviktigt, utan allt som betyder nått är vad man kan få andra att TRO har hänt. Illusionen.

Det är därför tydligt att maligna personer är galna – de är av det “onda”, inte att svära en ed. Det är inte eden som är ond, som det står i de där bibelcitaten, utan det är LÖGNEN som är ond, när den används för att skada OSKYLDIGA. Om en ond mördare försöker tvinga en mamma att avslöja var hennes barn gömmer sig – under ed – så är det GOTT att ljuga. Det för att det är fel att DÖDA, och han tänker döda barnen om han får veta var de är. Mamman är inte ond för att hon tvingas svära under ed för att skydda sina barns liv, därför att det är mördaren som har ont uppsåt och eden tvingas fram. 

Samma sak med domstolar som tvingar folk att säga saker under ed. När domstolen hotar med straff som inte är i proportion till vad som faktiskt hänt och den som tvingas vittna vet att det är så – kanske det sagts en massa tramsiga saker av några ungdomar såsom de gör, men det är bara tomt skrävel – då kan det vara något som får en oskyldig att verka skyldig för en utomstående, men den som var där vet att det inte är så. Många som är arga kan ju säga till sina kompisar “fan, jag vill spöa skiten ur det där äcklet”, utan att det betyder att han TÄNKER spöa skiten ur honom. Han bara avreagerar sig med sina kompisar – lättar på trycket. När då domstolen tvingar folk att vittna om EXAKT vad som sagts kan de bli mycket felvisande då folk snackar så mycket strunt. Det är vad man GÖR som räknas. 

Om sen det där “äcklet” kommer och spöar skiten ur han som var arg kan sen domstolen, som grundar sig på vittnesmålet om det som sagts, få det till att det är den som bara snackade som är skyldig och ge honom straff, trots att han har skador och den andre inte. För att de anser det troligt att det var den svårt misshandlade som startade slagsmålet, när det egentligen var tvärtom. Han skrävlade kanske för att han mobbats och trakasserats, hotats och blivit slagen förut av “äcklet” och det här är bara ytterligare terror från den riktige bråkstaken. 

Det blir då väldigt FEL att tvinga hederliga människor att säga saker som sätter saker i fel ljus, men så gör domstolar. De frågar bara VISSA frågor och får då svar som passar den agenda som de följer. Speciellt åklagare är skyldiga till den här vilseledande slutledningsmanipulationen av rätten. För samtidigt så kommer LÖGNARNA, narcissisterna och sociopaterna, att blåljuga under eden och säga att “äcklet” är en ängel. Samtidigt som de ärliga kommer framställa “offret” som en bråkstake för att han är arg på sin mobbare. 

Det är så de gör – psykopaterna – för att vända på vem som är offer och vem som är skyldig – genom att göra rättmätig ilska och självförsvar till bevis på SKULD hos motparten, samtidigt som de alltid rättfärdigar sin egen ilska och kallar allt våld de gör som “självförsvar”. Det är därför mycket stort ansvar att arbeta med domar och man hoppas att alla som gör det tar på största allvar. Kan de inte det ska de genast stiga ner. Det arbetet är för människor som har stor intuitiv känsla för vem som ljuger värst, för ofta ljuger alla lite då rädsla får människor att börja försköna sakers tillstånd. 

OBS! Detta "teatraliska" och överdrivna är typiskt för personer med NARCISSISTISKA tendenser, då de lever mycket i sin egen drömvärld och gör om den så den passar dem. När vi pratar om SOCIOPATER behöver de inte upplevas det minsta dramatiska eller överdrivna, utan de brukar snarare vara de som kontrollerar störda människor. Jag anser t o m att dessa svårt patologiska individerna gör andra SJUKARE. Att en sociopat kan förvärra varje narcissist till det yttersta och använda dem som attackhundar mot sociopatens mobbningsoffer. Sociopaten har ofta en agenda, som går ut på egen VINNING, och den har sällan några känslor inblandade i den agendan. Därför behövs narcissister och även "empater" som hjälper till att sätta press på den eller de som ska köras över för att den här ekonomiska fördelen ska uppnås.
DEL 2

"Everyone knows you're crazy!" or "Everyone's on my side!"
And why is it always necessary for the Narcissist to enlist everyone on to his/her bandwagon when trying to sucker me (or anyone else) into arguments over pointless things? Just who are these elusive everyones that have rallied with the Narcissist against me? The same exact everyones my Narcissist mother slanders behind their backs, when she is demanding that I take her side without question.
Take heed though; the Narcissist has been badmouthing you behind your back to just about anyone who will listen, and his/her liberal use of 'everyone' is the first and biggest clue that this is true. Then just ask yourself this: What kind of family member or 'friend' does this? Obviously not a real friend; obviously not a family member that loves you.

Låt inte någon ta ifrån dig vem du är!
Det här är väldigt typiskt också för de maligna personligheterna. Att säga att DU är GALEN, bara för att man säger emot. Att säga emot, baserat på vad man själv VET är inte galet, det är att stå på sig själv, självförsvar, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. Det gör de oftast i samband med nästa uttalande där – ofta redan INNAN de förklarar dig galen – att ALLA är emot dig. 

I mitt fall så fick jag först veta att INGEN stödde min version av verkligheten, så därför var det jag som var förvirrad. Min syster påstod att hon FRÅGAT ALLA och INGEN stödde min uppfattning, därför hade jag bevisligen fel. Ursäkta??? Det bevisar absolut ingenting, för om det var så att det BARA var hon och jag i rummet är min version 50% och hennes version 50% av den beskrivna verkligheten. Det där är ett sätt de resonerar på – att deras version ALLTID är 100% och din 0% när ni är ENSAMMA. 

När det sen visade sig att hon aldrig frågat den person som faktiskt kommit in strax efter händelsen började blev det konstigt. Hon hade heller inte frågat hans fru. Det visade sig att den ENDE hon frågat var hennes egen MAN och honom hade hon ju precis innan skickat bort, så vi skulle bli ENSAMMA. Det är också typiskt folket av lögnen, att de gör sina “undersökningar” helt felaktigt och baserar alla sina bevis på omöjligheter som redan är uteslutna. Hon visste ju att hon SKICKAT BORT sin egen man, och det vet ju han också – så varför låtsas “fråga” honom? Illusion av sanningssökande!

Det som sen hände var ju att när han som faktiskt var där, som hon aldrig frågat, berättade att det var som JAG SA – inte som hon sa – så ändrade hon sina villkor. Då handlade det inte längre om att jag var helt ENSAM med min version, utan nu var han och jag MOBBARE som trakasserade henne och spred förtal. Hon drog alltså direkt till OFFERROLLEN, som psykopater älskar att göra när de trängts in i ett hörn med överväldigande bevis mot sig.

Men här händer det som är SINNESSJUKT. Efter det här börjar hon låtsas att hon inte förstår vad som pågår. Det är en klassiker också – psykopater och lögnare av den sorten – de återuppfinner sig själva och den nya versionen av de själva minns nu faktiskt ingenting av vad som hänt. Låtsas de. De spelar alltså oskyldiga offer utsatta för en konspiration att förstöra deras namn och ära. De påstår indignerat till alla att de inte förstår VARFÖR vi andra håller på så här mot dem “EFTER ALLT DE GJORT FÖR OSS”. 

Alla som lider av sån här oförmåga att hålla fast vid verkligheten, att kunna se det förflutna såsom det faktiskt hänt, utan istället låtsas som om det aldrig hänt, är väldigt FARLIGA människor. De saknar all form av empati och sympati och medkänsla för andra människor, och de människor som VET vad som hänt kommer må fruktansvärt illa av att inte få sin verklighet det minsta BEKRÄFTAD. De som är något mindre sinnessjuka kommer att försöka vända det som hänt bakvänt, dvs att hålla fast vid verkligheten, men göra om den något så den blir "trovärdig".

Det var alltså hennes agenda att spela spelet att ingenting hänt och det som hänt var en galenskap påhittad av mig. Hon höll alltså fast vid den versionen även efter det bevisligen var en “galenskap” delad av två, medan hon då var den FRISKA med sin helt egna version, enligt henne. Men sen började andra bli indragna och nu har hon gått tillbaka till att saker nästan hänt, men allt som hon har gjort skyller hon ifrån sig på mig. Det är också en klassiker. När de inte kan förneka din verklighet längre så skyller de på att du måste säga så för att DU gjort alltihop. Att du var där och såg saker och nu ljuger för att skydda dig själv, då DU gjort alltihop.

När lögnaren gör dessa omskrivningar av vem som gjort vad brukar de ofta ljuga en vända för mycket och de säger emot sig själva. Det är därför mycket viktigt att ALLT som sägs dokumenteras så lögnaren kan utläsas av dessa motsägelser. Det är så domstolarna ofta kan upptäcka vem som ljuger, när de går igenom det som faktiskt påstås. I mitt fall så höll hon nu återigen fast vid, och ansåg sig kunna BEVISA, att jag aldrig varit där med henne ensam – innan vittnet dök upp – och kollat på det jag fick kolla på av henne. Och sen hävdade hon att det fanns anledning att misstänka att jag STULIT det som jag påstår mig kollat på. Dvs hon BÅDE ansåg sig kunna bevisa att jag aldrig sett samma sak, som hon sen tror jag stulit. Det är MOTSÄGELSEN i de senaste lögnerna.

Sen kan vi lägga till att de förstås ljugit om detta för så många de kunnat och därav att “alla är emot mig” plotten. Det är ett BEVIS på DERAS FÖRTAL av mig. Det medan de sprider ut till alla att JAG förtalar dem. Att patologiska lögnare anser att de har RÄTT ju fler de kan lura att tro att det är den som de förtalar som har fel, det vet man ju. De tror det är ett demokratiskt beslut vem som har rätt och vem som har fel, men för att en demokrati ens ska ha minsta möjlighet att fungera måste allt fram i ljuset. När bara den enas propaganda körs dag ut och dag in i alla media kan det ALDRIG bli en demokrati.

Idag är det alltså de som pratar med hela släkten och min mamma ringde häromdagen med en hälsning från sin egen bror till mig. Givetvis har han lämnat detta jordeliv så han är då perfekt att citera då ingen kan kontakta honom och ge honom någon annan version eller fråga om det hon påstod var sant. Kanske utnyttjade hon hans frånfälle bara för att få in en till "Everyone's on my side!" – vilket var min känsla på en gång. 

För varför skulle han vara EMOT mig om han själv upplevt samma förtal och lögner om sin person – FRÅN just den här systern, min mamma – under deras arvskifte? Det är fullkomligt befängt att han skulle sitta där – på sin DÖDSBÄDD – och fördöma mig, som hon hävdade. Det är bara ren ONDSKA att skicka en sån hälsning från en död person till den dotter hon kallar “falskvittnare” på dotterns födelsedag, när jag under bördan av en gruvlig FÖRBANNELSE svurit på att det jag säger är sanningen. Det när jag också har ett VITTNE på att det jag svär på stämmer. 

Hon tvekar inte en sekund att tro på sin andra dotter, som LOVAR att hon sagt 100% sanning och ingenting annat, fast hon bevisligen ljugit om fastighetsindexet och om att hon fått bilvärderingen på 40 tkr av en bror och att hon ljög till boupptecknaren att hon skulle skicka ut bouppteckningen till alla dödsbodelägarna och att hon ljög till begravningsbyrån att de kunde skicka minnesböckerna till henne för hon skulle förmedla dem direkt till oss. Det var fler lögner, men allt det där var redan lögner och därför kunde inte allt hon sagt varit 100% sant... 

Ok, hon skickade sen sammetsböckerna, men inte förrän flera månader senare och efter jag fått tjata på henne. Hon hade då “ursäkten” att hon sörjde för hårt. Hon sörjer alltid för hårt för att göra saker hon borde gjort och för att ha gjort saker hon faktiskt gjort. Hon hävdar t ex numer att hon omöjligt kunde ha gjort det hon gjort första helgen, som hon spenderade i dödsboet, för att hon sörjt för mycket. Då hävdade hon att hon gjort det FÖR ATT hon sörjde så djupt att det hjälpte henne hantera sorgen. (Precis – samma argument men vänt 180 grader.)

Nu är det alltså JAG som gjort allt det där, fast jag inte ens var där. Samtidigt så är orsaken, enligt dessa GALNINGAR, till att jag TROR på hela den där verkligheten att jag fått sett det jag sett alltså, för att jag långt senare, många månader senare, sörjde så djupt att jag inte kunde tänka klart! Men helgen pappa precis dött var jag HELT klar i knoppen och sorterade mängder av papper, samtidigt som jag av ren sorg yrade ihop att jag blivit visad nått, som jag alltså aldrig sett, men sen ändå stulit... Usch, vad yr man blir av dessa fabler från fablernas värld. 

Bäst att sluta innan jag blir lika galen som de bevisligen är... Och som de projicerar på alla som stödjer mig att DE är – och framförallt att JAG är. 

Queen Angelica - Fairyland Poetry

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar